Đại gia đình nhiều chuyện "người tám lạng, người nửa cân"

Hài   ·  Từ một câu chuyện nhỏ của một cô cháu gái, người Mẹ đã hiểu lầm sang vấn đề khác và đi vô tình để lộ qua người thứ 2, thứ 3...Từ đây, câu chuyện tưởng như nhỏ không đáng bận tâm đó đã được tô vẽ lên thành một chuyện cực kỳ nghiêm trọng khiến cả đại gia đình đều phập phồng lo sợ.