Cười ra nước mắt với màn hóa Cương Thi hù dọa người

Hài   ·  Một thanh niên rãnh rỗi hóa thân thành hồn ma Cương Thi nhằm hù dọa người đi đường.