"Với nhiều người ngựa đơn giản chỉ là một con vật thường xuất hiện trong những bộ phim cổ trang nhưng đối với chúng tôi ngựa là người thân, chăm sóc ngựa là công việc và nhìn ngắm chúng lớn lên là hạnh phúc" - Ông Năm và con trai.

"Với nhiều người ngựa đơn giản chỉ là một con vật thường xuất hiện trong những bộ phim cổ trang nhưng đối với chúng tôi ngựa là người thân, chăm sóc ngựa là công việc và nhìn ngắm chúng lớn lên là hạnh phúc" - Ông Năm và con trai.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
220
220
Video đang hot