Cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu không có hồi kết, gia đình bà Phương tìm đến Người Phán Xử

Phim Việt   ·  Khi toà án không thể mang lại một kết quả như mong muốn, gia đình bà Phương đã tìm đến Người phán xử.