Có thể bạn không tin, nhưng trước giờ chúng ta toàn đi vệ sinh sai cách

Video Giải Trí   ·  "Khi bạn ngồi hoặc đứng, có một bắp thịt đi vào khoảng cuối của ruột kết và kéo nó thành một đường cong. Khi chúng ta ở vị trí ngồi xổm có một chút phân ở phía trước hậu môn và ruột kết được giữ thẳng nên không có nhiều áp lực".