Đặng Hoa Kỳ chính là cô gái đã mang đến cho người dân Trung Quốc dịch vụ xếp tủ quần áo theo một cách chuyên nghiệp. Ban đầu chỉ là phụ giúp mọi người.

Đặng Hoa Kỳ chính là cô gái đã mang đến cho người dân Trung Quốc dịch vụ xếp tủ quần áo theo một cách chuyên nghiệp. Ban đầu chỉ là phụ giúp mọi người. Dần dần, mọi người khuyên cô nên kinh doanh và thực sự nghiêm túc hơn với công việc này nếu cô thật sự giỏi. (Ảnh: Yeo Kab)

10
10
20
20
5
5
40
40
50
50
60
60
70
70
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
Video đang hot