Clip: Trấn Thành đi ăn 'quên mang tiền' bị Tiến Luật và Thu Trang doạ lột quần

Video Giải Trí   ·  Trấn Thành tới ăn tại quán của Thu Trang, "quên mang tiền" và bị vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang đe doạ lột quần.