Clip: Tài xế chất vấn khi trạm BOT Cai Lậy thối 100 đồng

Thời sự   ·  Ngoài yêu cầu thối 100 đồng, các tài xế còn quyết không mua vé vì cho rằng trạm BOT Cai Lậy thu phí lại vào giữa đêm không báo trước.