Mới đây, nhiếp ảnh gia Ben Mcechine đã chia sẻ bộ ảnh về cuộc sống của người dân mà anh đã trải nghiệm ở miền Tây khu vực sông Mekong.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Ben Mcechine đã chia sẻ bộ ảnh về cuộc sống của người dân mà anh đã trải nghiệm ở miền Tây khu vực sông Mekong.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
Video đang hot