"Chúng ta không thuộc về nhau": Lộ nghi vấn Sơn Tùng M-TP bắt chước ý tưởng Big Bang, Taeyeon

MV & Trailer   ·  Teaser "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng M-TP lại tiếp tục dính nghi án đạo lại của Big Bang, Taeyeon