Nói đến bãi rác, người ta sẽ liên tưởng ngay đến "tử thần" bởi những hiểm họa mà nó mang lại. Thế nhưng, ngay giữa Sài Gòn, không ít người phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để kiếm sống từ đồ bỏ đi.

Nói đến bãi rác, người ta sẽ liên tưởng ngay đến "tử thần" bởi những hiểm họa mà nó mang lại. Thế nhưng, ngay giữa Sài Gòn, không ít người phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để kiếm sống từ đồ bỏ đi.

20
20
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
Video đang hot