Sáng nay 22/2, mọi người đổ về các chùa để cúng rằm tháng Giêng. Đây là một ngày lễ lớn của những người theo đạo Phật.

Sáng nay 22/2, mọi người đổ về các chùa để cúng rằm tháng Giêng. Đây là một ngày lễ lớn của những người theo đạo Phật.

20
20
30
30
50
50
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
220
220
230
230
240
240
250
250
260
260
Video đang hot