Chỉ với những vật rất gần gũi và "thiên nhiên", tác giả đã thổi vào chúng sức trẻ, thẩm mỹ và sự sáng tạo bất tận khiến chúng trở nên sống động hơn bao giờ hết

Chỉ với những vật rất gần gũi và "thiên nhiên", tác giả đã thổi vào chúng sức trẻ, thẩm mỹ và sự sáng tạo bất tận khiến chúng trở nên sống động hơn bao giờ hết

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
70
70
80
80
90
90
110
110
140
140
170
170
Video đang hot