Rằm tháng Bảy, các em nhỏ được bố mẹ dẫn lên chùa lễ Phật, cũng là những lần đầu tiên trong đời các em đón Vu Lan cùng bố mẹ.

Mùa Vu Lan báo hiếu, các em nhỏ được bố mẹ dẫn lên chùa lễ Phật, cũng là những lần đầu tiên trong đời các em đón Vu Lan cùng bố mẹ.

40
40
20
20
80
80
90
90
70
70
60
60
50
50
120
120
30
30
100
100
110
110
10
10
130
130
140
140
170
170
150
150
160
160
Video đang hot