'Choáng' với những câu trả lời '10x xưng hô với 9x như thế nào?'

Video Giải Trí   ·  Trong một màn phỏng vấn, khi các bạn trẻ 10x (sinh năm 2000 trở về sau) được hỏi sẽ gọi 9x bằng gì thì dường như chúng ta cũng phải "phát ngất" khi nghe được những câu trả lời