Chờ sóng 3G biết đến bao giờ

Hài   ·  Tình trạng tốc độ đường truyền 3G chậm từ lâu đã trở thành vấn nạn chung. Từ thực tế đó, các bạn trẻ đã sáng tạo ra những tình huống châm biếm hài hước thú vị. Clip dưới đây là một ví dụ cho tốc độ "chờ hoài ngàn năm" của mạng 3G.