Chỉ muốn kêu trời với muôn kiểu biển cấm ở Việt Nam

Hài   ·  Đây chỉ là tình huống khá hài hước mở đầu cho câu chuyện sau đó. Tuy nhiên, có thể thấy dù chỉ một đoạn ngắn nhưng đã mang sắc thái châm biếm khá rõ trước ý thức của một bộ phận người dân đối với các biển báo cấm ở Việt Nam.