Chỉ 7 con lính siêu khủng có thể cân tới 130 lính và 2 trụ?

Clip Games Hay   ·  Những con lính siêu khủng khi được buff bùa baron và cờ lệnh hiệu triệu sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và trâu bò. Trong clip này một đợt lính được buff có thể cân tới 130 lính thường và 2 trụ.