Cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát gây "sốt" khi kể Truyện Kiều bằng âm nhạc

Showbiz   ·  Cao Bá Hưng kể “Truyện Kiều” bằng âm nhạc, chinh phục toàn bộ giám khảo Sing My Song.