"Good girl go to heaven and pretty woman wear Red - Gái ngoan thì sẽ lên thiên đường, còn phụ nữ xinh đẹp thì phải mặc màu đỏ". Câu nói ấy không bao giờ sai!

"Good girl go to heaven and pretty woman wear Red - Gái ngoan thì sẽ lên thiên đường, còn phụ nữ xinh đẹp thì phải mặc màu đỏ". Câu nói ấy không bao giờ sai!

80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
Video đang hot