Chàng trai te tua tơi tả vì làm người tốt

Hài   ·  Đã không được đền đáp khi giúp người, chàng trai trẻ còn bị mấy phen tơi bời vì bị đánh. Có lẽ anh chàng này cần rút ra cho mình kinh nghiệm khi làm việc tốt, vì không phải lúc nào mọi người cũng nhận sự giúp đỡ của mình, nhất là khi sự giúp đỡ ấy đến không đúng lúc.