Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dài 19,7 km gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao. Hình thành được 14 nhà ga trong đó có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao với tổng vốn đầu tư hơn 2,49 tỷ USD được chia thành nhiều đoạn để thi công. Hình hài tuyến metro đầu tiên của TP HCM đang hiện rõ từng ngày.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dài 19,7 km gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km trên cao. Hình thành được 14 nhà ga trong đó có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao với tổng vốn đầu tư hơn 2,49 tỷ USD được chia thành nhiều đoạn để thi công. Hình hài tuyến metro đầu tiên của TP HCM đang hiện rõ từng ngày.

150
150
130
130
20
20
30
30
40
40
50
50
70
70
110
110
60
60
90
90
80
80
100
100
120
120
10
10
140
140
160
160
170
170
Video đang hot