Từ hiện trường vỡ đường ống nước thải bể chứa bùn chì, kẽm của công ty CKC (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) đổ về hạ lưu sông Gâm nước vẫn đục ngầu. Hai bên bờ sông bùn thải bám đen sì.

Từ hiện trường vỡ đường ống nước thải bể chứa bùn chì, kẽm của công ty CKC (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) đổ về hạ lưu sông Gâm nước vẫn đục ngầu. Hai bên bờ sông bùn thải bám đen sì.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
Video đang hot