Thời gian gần đây không ai là không biết đến xoài lắc, món ăn vặt "nổi tiếng" đến mức mọi người phải xếp hàng lấy số mới mua được. Cùng "đột nhập" vào xe xoài lắc này xem có gì đặc biệt.

Thời gian gần đây không ai là không biết đến xoài lắc, món ăn vặt "nổi tiếng" đến mức mọi người phải xếp hàng lấy số mới mua được. Cùng "đột nhập vào xe xoài lắc này xem có gì đặc biệt.

10
10
20
20
30
30
50
50
40
40
90
90
80
80
70
70
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
115
115
60
60
125
125
122
122
Video đang hot