Sau gần 2 thập kỷ, dự án đường hầm sâu nhất và dài nhất thế giới xuyên dãy Alps tại Thụy Sĩ đã chính thức mở cửa có tên gọi Gotthard.

Sau gần 2 thập kỷ, dự án đường hầm sâu nhất và dài nhất thế giới xuyên dãy Alps tại Thụy Sĩ đã chính thức mở cửa có tên gọi Gotthard.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
75
75
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
150
150
140
140
Video đang hot