Trong chuyến đi tới vùng tam giác Afar, châu Phi, nhiếp ảnh gia kiêm nhà quay phim chuyên nghiệp Joel Santos đã lưu lại hình ảnh lao động vất vả của những người thợ mỏ muối Ethiopia.

Trong chuyến đi tới vùng tam giác Afar, châu Phi, nhiếp ảnh gia kiêm nhà quay phim chuyên nghiệp Joel Santos đã lưu lại hình ảnh lao động vất vả của những người thợ mỏ muối Ethiopia.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
Video đang hot