Cận cảnh con dao găm chết chóc bị cấm tại Mỹ

Video Giải Trí   ·  Ballistic Knife là con dao găm vô cùng nguy hiểm, thậm chí nó đã bị cấm sản xuất và sử dụng tại Mỹ từ năm 1986.