Sáng nay 23/2, thanh niên ở khắp nơi đã được tập trung lại theo từng khu vực, chuẩn bị cho hội trại tòng quân và lễ giao quân vào sáng mai.

Sáng nay 23/2, thanh niên ở khắp nơi đã được tập trung lại theo từng khu vực, chuẩn bị cho hội trại tòng quân và lễ giao quân vào sáng mai.

45
45
35
35
20
20
15
15
10
10
5
5
40
40
80
80
30
30
25
25
50
50
Video đang hot