Trong thời đại công nghệ ngày càng bùng nổ, hội chứng nghiện Internet ở thanh niên Trung Quốc cũng đang nhân rộng, tình trạng nghiện Internet đã ảnh hưởng tới 24 triệu/632 triệu người dùng Internet tại nước này. Chính vì lý do đó, rất nhiều các trung tâm cai nghiện Internet đã được thành lập.

Trong thời đại công nghệ ngày càng bùng nổ, hội chứng nghiện Internet ở thanh niên Trung Quốc cũng đang nhân rộng, tình trạng nghiện Internet đã ảnh hưởng tới 24 triệu/632 triệu người dùng Internet tại nước này. Chính vì lý do đó, rất nhiều các trung tâm cai nghiện Internet đã được thành lập.

15
15
24
24
17
17
16
16
26
26
27
27
10
10
120
120
28
28
21
21
29
29
19
19
25
25
30
30
18
18
Video đang hot