Các thành viên SKT T1 làm gì trong những ngày ở Brazil?

Liên Minh Huyền Thoại   ·  Tất cả các thành viên SKT đều có vẻ rất thích ăn Big Mac.