Các biển chỉ dẫn trong Luật giao thông đường bộ mới nhất 2016

Danh sách hình ảnh và hướng dẫn các biển chỉ dẫn trong luật giao thông đường bộ mới nhất 2016 tại Việt Nam.

Các biển chỉ dẫn trong Luật giao thông đường bộ - hình ảnh 1
Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết cho những người tham gia giao thông.

Các biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho những người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, đồng thời có tác dụng giúp cho việc điều khiển và hướng dẫn giao thông trên đường được thuận lợi, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Các biển chỉ dẫn có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền màu xanh lam để báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác trong cuộc hành trình.

Nhóm biển báo chỉ dẫn gồm có 44 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 444:

Biển báo 401: Các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước

Biển chỉ dẫn các xe trên trục đường chính được ưu tiên đi trước

Biển báo 402: Hết đoạn đường ưu tiên

Biển này báo hiệu hết đoan đường quy định là ưu tiên. Trên đoan đường tiếp theo, các xe cộ đi đúng với tốc độ quy định trong Luật Giao thông đường bộ, qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải.

Biển báo 403a: Đường dành cho ôtô

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ô tô đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.

Biển báo: 403b: Đường dành cho ôtô, xe máy

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại, các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có đặt biển này.

Biển báo 404a: Hết đường dành cho ôtô

Đến hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại phải đặt biển số 404a "Hết đường dành cho ô tô".

Biển báo 404b: Hết đường dành cho ôtô, xe máy

Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số 404b "Hết đường danh cho ôtô, xe máy"

Biển báo 405a: Đường cụt

Để chỉ lối rẽ vào đường cụt.

Biển báo 405b: Đường cụt

Để chỉ lối rẽ vào đường cụt.

Biển báo 405c: Đường cụt

Để chỉ dẫn đường trước mắt là đường cụt

Biển báo 406: Được ưu tiên qua đường hẹp

Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường .

Biển báo 407a: Đường một chiều

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt sau ngã ba, ngã tư.

Biển báo 407b: Đường một chiều

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.

Biển báo 407c: Đường một chiều

Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều đặt trước ngã ba, ngã tư.

Biển báo 408a: Nơi đỗ xe

Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v... Chiều dài nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Biển báo 408b: Nơi đỗ xe

Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v... Chiều dài nơi đỗ xe có thể được xác định giới hạn bằng vạch kẻ trên mặt đường hoặc bãi đỗ có hình dáng rõ ràng. Phạm vi quy định đỗ xe sẽ hết hiệu lực 10m trước khi đến ngã ba, ngã tư tiếp theo.

Biển báo 409: Chỗ quay xe

Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Biển báo 410: Khu vực quay xe

Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay đầu xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo khoản 2 điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Biển báo 411: Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.

Biển báo 412: Làn đường dành cho ôtô khách

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt, taxi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe có quyền ưu tiên theo điều 20 Luật Giao thông đường bộ).

Hướng dẫn Biển báo giao thông đường bộ - Nguồn: Youtube

Các biển chỉ dẫn trong Luật giao thông đường bộ - hình ảnh 2
Các biển chỉ dẫn trong Luật giao thông đường bộ.

Biển báo 413a: Đường có làn đường dành cho ôtô khách

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.

Biển báo 413b: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

Biển báo 413c: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở ngã ba, ngã tư rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

Biển báo 414a: Chỉ hướng đường

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.

Biển báo 414b: Chỉ hướng đường

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn có một khu đông dân cư trên hướng đường đến.

Biển báo 414c: Chỉ hướng đường

Đặt ở tất cả các ngã ba đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi, địa danh cần đến và khoảng cách bao xa.

Biển báo 414d: Chỉ hướng đường

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi, địa danh cần đến và khoảng cách bao xa.

Biển báo 415: Chỉ hướng đi

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi, địa danh cần đến và khoảng cách bao xa.

Biển báo 416: Lối đi vòng

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn đường đi vòng tránh và địa danh cần đến.

Biển báo 417a: Chỉ hướng đường cho từng loại xe

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi rẽ phải và địa danh cần đến cho loại xe trên 18T, xe kéo moóc.

Biển báo 417b: Chỉ hướng đường cho từng loại xe

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi thẳng và địa danh cần đến cho loại xe trên 18T, xe kéo moóc.

Biển báo 417c: Chỉ hướng đường cho từng loại xe

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi rẽ phải và địa danh cần đến cho xe đạp và người đi bộ.

Biển báo 418: Lối đi ở chỗ cấm rẽ

Đặt ở tất cả các ngã ba, ngã tư đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi cho các loại phương tiện.

Biển báo 419: Chỉ dẫn địa giới

Đặt ở trên đường để chỉ dẫn phân định địa giới hành chính cho người tham gia giao thông nắm rõ.

Biển báo 420: Bắt đầu khu đông dân cư

Đặt ở trên đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nắm rõ phía trước là khu vực đông dân cư nhằm giảm bớt tốc độ phương tiện.

Biển báo 421: Hết khu đông dân cư

Đặt ở trên đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nắm rõ phía trước hết khu vực đông dân cư.

Biển báo 422: Di tích lịch sử

Đặt ở trên đường để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông nắm rõ phía trước có khu di tích lịch sử.

Biển báo 423: Đường người đi bộ sang ngang

Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Gặp biển này người lái xe phải ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

Biển báo 424: Cầu vượt sang đường

Để chỉ dẫn cho người đi bộ biết nơi có cầu vượt dành cho người đi bộ sang ngang.

Biển báo 425: Bệnh viện

Để chỉ dẫn những chỗ có cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, .v.v... Gặp biển này người lái xe phải thận trọng và tránh làm ồn.

Học nhanh về Biển báo giao thông - Nguồn: youtube/VTC14

Các biển chỉ dẫn trong Luật giao thông đường bộ - hình ảnh 3
Các biển chỉ dẫn trong Luật giao thông đường bộ.

Biển báo 426: Trạm cấp cứu

Để chỉ dẫn những chỗ có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.

Biển báo 427: Trạm sửa chữa

Để chỉ dẫn những nơi có đặt xưởng chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường.

Biển báo 428: Trạm cung cấp xăng dầu

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường.

Biển báo 429: Nơi rửa xe

Để chỉ dẫn những nơi có bố trí chỗ rửa xe.

Biển báo 430: Điện thoại

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường.

Biển báo 431: Cửa hàng ăn uống

Để chỉ dẫn những nơi có cửa hàng ăn uống phục vụ khách đi đường.

Biển báo 432: Khách sạn

Để chỉ dẫn những nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường.

Biển báo 433: Nơi nghỉ mát

Để chỉ dẫn những nơi nghỉ mát.

Biển báo 434: Bến xe buýt

Để chỉ dẫn những chỗ xe buýt dùng cho hành khách lên xuống.

Biển báo 435: Bến xe điện

Để chỉ dẫn những chỗ xe điện dùng cho hành khách lên xuống.

Biển báo 436: Trạm cảnh sát giao thông

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm cảnh sát giao thông. Những người sử dụng đường phải tuân theo những luật lệ nhà nước quy định khi đi qua nơi này.

Biển báo 437: Đường cao tốc

Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc. Quy chế sử dụng đường cao tốc phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Biển báo 438: Hết đường cao tốc

Để chỉ dẫn hết đường cao tốc.

Biển báo 439: Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc

Để nhắc nhở lái xe chạy trên đường cao tốc phải tuân theo tốc độ quy định. Trong biển lồng gồm có biển: - Tốc độ tối thiểu (bắt buộc lái xe phải thực hiện). - Tốc độ tối đa cho phép. - Tốc độ cho phép khi chạy trời mưa, trơn ướt.

Biển báo 440: Tên cầu

Để chỉ dẫn tên cầu phía trước cho người tham gia giao thông.

Biển báo 441: Đoạn đường thi công

Để chỉ dẫn phía trước có công trình giao thông đang thi công cho người tham gia giao thông.

Biển báo 442: Chỉ dẫn cầu vượt liên thông

Đặt biển tại vị trí thích hợp trước trước khi vào cầu vượt

Biển báo 443: Chợ

Để báo sắp đến khu vực có họp chợ, xe cộ qua lại khu vực này phải chú ý làm chủ tốc độ.

Biển báo 444: Xe kéo moóc

Để báo hiệu xe có kéo moóc.

Video đang hot
Noo Phước Thịnh tung MV 'tự cạo đầu' cực chất, nhưng vẫn không được lòng khán giả

Có thể thấy dù đã đầu tư rất chỉnh chu, nhưng MV vẫn chưa mang đến thành công như mong đợi.

MV Những kẻ mộng mơ Noo Phước Thịnh

Shark Tank Việt Nam: Shark Hưng giả thí sinh kêu gọi 1 tỷ USD cho dự án 'khởi nghiệp'

Với ý tưởng khởi nghiệp ấn tượng này, Shark Hưng khiến mọi người trong trường quay không thể nhịn cười.

shark tank việt nam shark hưng

Ngọc Trinh khoe tin nhắn được bạn trai 'nguyện làm người hầu, cung phụng bưng yến cho ăn cả đời'

Chỉ một đoạn tin nhắn ngắn, Ngọc Trinh đã khiến không ít cô gái phát hờn khi người đẹp đang được người...

Ngọc Trinh người yêu Ngọc Trinh

U19 Việt Nam thua ngược U19 Jordan - Khó có phép màu tại giải châu Á 2018

Với thất bại này, rất khó để các cầu thủ Việt Nam viết tiếp câu chuyện lịch sử tại VCK U19 châu Á 2018

U19 Việt Nam U19 Việt Nam thua trận

Phạm Băng Băng xuất hiện cùng mẹ tại Bắc Kinh gây chú ý

Xuất hiện ngay tại trụ sở làm việc, Phạm Băng Băng chứng minh cho việc sẽ quay trở lại làm việc sau hơn...

Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng trốn thuế

Hari Won dọa 'đốt nhà' Lâm Vỹ Dạ vì dám nhắc đến 'tình cũ' trước mặt Trấn Thành

Hari Won và Lâm Vỹ Dạ đã có màn tung hứng khiến nhiều người phấn khích.

Hari Won Lâm Vỹ Dạ