Sau vụ khủng bố dã man tại Brussels vừa qua, rất nhiều quốc gia đã đồng lòng khoác lên những công trình nổi tiếng của mình 3 màu sắc trên là cờ Bỉ để bày tỏ lòng xót thương. Đầu tiên với Cổng Brandenburg ở Đức.

Sau vụ khủng bố dã man tại Brussels vừa qua, rất nhiều quốc gia đã đồng lòng khoác lên những công trình nổi tiếng của mình 3 màu sắc trên là cờ Bỉ để bày tỏ lòng xót thương. Đầu tiên với Cổng Brandenburg ở Đức.

10
10
5
5
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
Video đang hot