C9 Impact thể hiện sức mạnh kinh hoàng với hoàng tử Demacia trong tay

Liên Minh Huyền Thoại   ·  Quả nhiên thanh niên "tu luyện" 5 năm có khác nhỉ.