Buông tay vứt đi 1 bao rác xuống cống, bạn nghĩ rác sẽ đi về đâu?

Thời sự   ·  Chẳng ai hẹn gặp lại rác để biết rác đã từng đi đâu. Vậy mà, có những công việc, những mảnh đời dẫu không hẹn rác, nhưng rác của người khác vẫn luôn làm oằn đôi vai họ.