Một buổi diễu hành đã diễn ra tại cung điện Buckingham để mừng sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth. Hàng loạt hoạt động chào mừng sẽ được tổ chức trong 3 ngày.

Một buổi diễu hành đã diễn ra tại cung điện Buckingham để mừng sinh nhật lần thứ 90 của Nữ hoàng Elizabeth. Hàng loạt hoạt động chào mừng sẽ được tổ chức trong 3 ngày.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
140
140
150
150
130
130
Video đang hot