Chưa bao giờ, người ta lại thấy những chấn thương xảy ra nhiều và liên tục như thế tại 1 kỳ Olympic.

Phương Nguyên

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
45
45
140
140
135
135
5
5
Video đang hot