Ngày này 15 năm trước, 19 người của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã chiếm 4 chiếc máy bay để tấn công vào 4 công trình biểu tượng của Mỹ, mục tiêu gây thương vong càng nhiều càng tốt. 2 chiếc đã lao vào tòa Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York. 1 chiếc đâm vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Lầu Năm Góc. Chiếc còn lại đã bị rơi trước khi tấn công.

Ngày này 15 năm trước, 19 người của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã chiếm 4 chiếc máy bay để tấn công vào 4 công trình biểu tượng của Mỹ, mục tiêu gây thương vong càng nhiều càng tốt. 2 chiếc đã lao vào tòa Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York. 1 chiếc đâm vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Lầu Năm Góc. Chiếc còn lại đã bị rơi trước khi tấn công.

10
10
20
20
30
30
40
40
190
190
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
200
200
210
210
Video đang hot