Ngày còn bé chơi trò gì cũng thấy vui, hồn nhiên và vô tư. Bây giờ, khi nghĩ lại, có thể bạn sẽ vẫn muốn được quay về thời thơ ấu ấy một lần nữa, chỉ đơn giản được là trẻ con vô lo vô nghĩ, và được nhắng nhít bên đám bạn của mình.

Ngày còn bé chơi trò gì cũng thấy vui, hồn nhiên và vô tư. Bây giờ, khi nghĩ lại, có thể bạn sẽ vẫn muốn được quay về thời tuổi thơ ấy một lần nữa, chỉ đơn giản được là trẻ con vô lo vô nghĩ, và được nhắng nhít bên đám bạn của mình.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
Video đang hot