Nước sông Seine tràn bờ, khiến nhiều khu vực ở thủ đô Paris, Pháp bị ngập nước trong trận lụt tồi tệ nhất nhiều năm trở lại đây.

Nước sông Seine tràn bờ, khiến nhiều khu vực ở thủ đô Paris, Pháp bị ngập nước trong trận lụt tồi tệ nhất nhiều năm trở lại đây.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
Video đang hot