Khi biết tin mình mang thai đứa con đầu đời, Bri Dow muốn tạo bất ngờ với chồng mình là Brandon bằng một cách vô cùng độc đáo.

Khi biết tin mình mang thai đứa con đầu đời, Bri Dow muốn tạo bất ngờ với chồng mình là Brandon bằng một cách vô cùng độc đáo. (Ảnh: Samantha Boos)

80
80
40
40
60
60
30
30
10
10
50
50
70
70
20
20
Video đang hot