Người dân sống xung quanh khu vực cầu Rạch Cây (Quận 8) không ai là không biết cơ sở làm lò đất nung của gia đình chú Trần Văn Tiếp, bởi đây là cơ sở duy nhất còn sót lại ở Sài Gòn.

Người dân sống xung quanh khu vực cầu Rạch Cây (Quận 8) không ai là không biết cơ sở làm lò đất nung của gia đình chú Trần Văn Tiếp, bởi đây là cơ sở duy nhất còn sót lại ở Sài Gòn.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
140
140
160
160
150
150
170
170
180
180
190
190
125
125
220
220
Video đang hot