Khác hẳn với những cách trang điểm hàng ngày. Khi đi biển hay đi bơi bạn vẫn cần một lối trang điểm đặc biệt, Các sản phẩm ưu tiên sẽ là mascara chống thấm nước, phấn mắt sáp...

Khác hẳn với những cách trang điểm hàng ngày. Khi đi biển hay đi bơi bạn vẫn cần một lối trang điểm đặc biệt, Các sản phẩm ưu tiên sẽ là mascara chống thấm nước, phấn mắt sáp...

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
Video đang hot