Bất bình trước cảnh tưởng 'cẩu tặc' bắt chó bằng súng và gậy phóng điện

Thời sự   ·  Thủ đoạn của bọn 'cẩu tặc' ngày càng tinh vi và độc ác, sẵn sàng đáp trả một cách liều lĩnh với bất kỳ ai.