Bão số 4 tăng cấp, tiến sát đất liền Bắc Trung Bộ

Thời sự   ·  Bão số 4 mạnh cấp 8 (60-75 km/h) dự kiến đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa lớn từ ngày 25/7.