Băng trộm mộ táo tợn bị dân vây bắt gọn ở Hải Dương

Thời sự   ·  Vừa đây, người dân Hải Dương đã vây bắt thành công nhóm người chuyên trộm mộ trong địa bàn và bàn giao cho công an xử lý.