Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

Uyên 11:01 13/11/2019

Đừng ngại bỏ ra một vài giây để thử 'độ tinh anh' của bản thân bạn nhé!

Không phải ai cũng có khiếu về cảm nhận màu sắc, đó không phải là do bạn có cố gắng hay không mà còn phụ thuộc vào yếu tố duy truyền nữa. Bài test thị giác sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ được khả năng thị giác và phân biệt màu sắc đến đâu. Ở Hàn, cứ 10 người thì chỉ có 1 người làm đúng thậm chí là họ vẫn làm sai. Hãy cùng làm bài trắc nghiệm để xem khả năng thị giác của bạn đến đâu nhé!

Luật: Trong mỗi tấm hình dưới đây đều ẩn giấu một chữ tiếng anh có ý nghĩa. Hãy thử tìm nó và ghi nhớ để so sánh kết quả nhé!

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

Lưu ý: Đừng dùng thủ thuật, đừng chỉnh sáng hay nghiêng màn hình. Hãy trung thực nào, vui thôi mà!

Đáp án:

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

SWEET

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

TREE

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

BEAD

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

BOOT

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

PARK

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

EAT

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

LOVE

Bài test thị giác cực khó của dân Hàn: Chỉ ai có nhận thức hoàn hảo về màu sắc mới thấy hết 8 chữ cái này

HAT
Càng về cuối càng khó tìm ra các chữ cái phải không? Chính vì thế nếu bạn có thể xác định hết cả 8 từ trên, nhiều người sẽ phải ghen tị với độ nhạy cảm về màu sắc của bạn đó.bài viết liên quan