"Mọi người thường nói mẹ thật sướng khi chả phải làm gì cả, chỉ phải trông con thôi". Họ nói cũng có phần đúng. Mẹ không phải gấp rút chạy đến công ty 5 ngày trong tuần, không phải thức đêm lo cho những bản hợp đồng triệu USD. Tuy nhiên , họ không hề hình dung được một ngày của mẹ sẽ như thế nào đâu.

"Mọi người thường nói mẹ thật sướng khi chả phải làm gì cả, chỉ phải trông con thôi". Họ nói cũng có phần đúng. Mẹ không phải gấp rút chạy đến công ty 5 ngày trong tuần, không phải thức đêm lo cho những bản hợp đồng triệu USD. Tuy nhiên , họ không hề hình dung được một ngày của mẹ sẽ như thế nào đâu.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
150
150
160
160
170
170
0
0
Video đang hot