Sáng ngày 23/3 rất nhiều biker Hà Thành đã tập trung để tiễn đưa vong linh của nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập lần cuối.

Sáng ngày 23/3 rất nhiều biker Hà Thành đã tập trung để tiễn đưa vong linh của nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập lần cuối.

10
10
30
30
150
150
55
55
40
40
35
35
45
45
50
50
140
140
Video đang hot