"Sa Đéc không phải là một nơi nổi tiếng vì những danh lam, thắng cảnh, kì quan,... Trong những gạch đầu dòng giúp Sa Đéc được nhiều người biết đến có hai chữ 'ẩm thực'. Mang đặc trưng của miền Tây sông nước, lại có một chút tinh tế của người Hoa, cộng thêm tài nghệ của người Kinh địa phương, những món ăn Sa Đéc thật sự được xếp vào 'đặc sản' khi mà sự thưởng thức chúng mang lại cảm giác thi vị và tinh tế". Và để minh chứng cho điều ấy, mời bạn đọc cùng lắng nghe những chia sẻ rất thú vị về ẩm thực nơi đây thông qua bộ ảnh tuyệt đẹp "Sadec: Sự ăn cũng lắm điều để nói" của tác giả Liêu Lãm.

dòng giúp Sa Đéc được nhiều người biết đến có hai chữ "ẩm thực". Mang đặc trưng của miền Tây sông nước, lại có một chút tinh tế của người Hoa, cộng thêm tài nghệ của người Kinh địa phương, những món ăn Sa Đéc thật sự được xếp vào "đặc sản" khi mà sự thưởng thức chúng mang lại cảm giác thi vị và tinh tế". Và để minh chứng cho điều ấy, mời bạn đọc cùng lắng nghe những chia sẻ rất thú vị về ẩm thực nơi đây thông qua bộ ảnh tuyệt đẹp “Sadec: Sự ăn cũng lắm điều để nói” của tác giả Liêu Lãm.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
Video đang hot