5 kiểu 'chết' thường thấy trên phim nhưng 'sai lè' về mặt khoa học

Khám phá   ·  Những cái chết tưởng chừng có lí nhưng hóa ra lại vô lí không tưởng!